Website Congres Even-Waardig is offline
Op 1 november 2011 organiseerde het Dr. Leo Kannerhuis het congres ‘Even-Waardig, autisme theorie & praktijk’. Het theoriedeel werd geleid door prof. dr. Hilde Geurts en het praktijkdeel door dr. Jan-Pieter Teunisse. Onderzoekers uit Nederland en Engeland kwamen aan het woord over de stand van zaken en de nieuwste onderzoeksresultaten op het gebied van wetenschappelijk onderzoek naar autisme als ontwikkelingsstoornis. Vanuit de visie op levensloopbegeleiding en maatschappelijke participatie werd in lezingen een beeld geschetst van de specifieke kennis, vaardigheden en attitude die professionele hulpverleners nodig hebben om hieraan een bijdrage te kunnen leveren. Deze website is nu offline en zullen we gaan gebruiken voor een komend Dr. Leo Kannerhuis congres. Graag tot ziens!